Tunnustuspalkinnot ja stipendit

Säätiö tulee huomioimaan alan tunnettavuutta ja imagoa nostaneita tahoja. Päähuomionosoituksena on Einarin palkinto, joka myönnetään pitkäjänteisestä työstä vaativalla puunkorjuualalla, kuten ansioituneelle metsäkoneyrittäjälle tai -yritykselle, kuljettajalle, huoltoasentajalle, huoltopalveluyritykselle tai muulle tiiviisti metsäkoneurakointiin liittyvälle taholle Suomessa.

Säätiö tukee myös koneelliseen puunkorjuuseen liittyvää tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä alaan liittyvää koulutusta ja opetusta. Säätiö voi palkita myös henkilöitä, jotka ovat ansioituneet koneelliseen puunkorjuuseen liittyvässä tiedottamisessa tai muuten merkittävästi edistäneet alan arvostusta.

Säätiön tarkoituksena on lisätä koneellisen puunkorjuun kiinnostavuutta työllistäjänä etenkin nuorten keskuudessa. Säätiö myöntää vuosittain stipendejä Suomessa toimivien metsäkonekoulujen oppilaille. Stipendeistä päättää kunkin koulun opettajakunta kriteerinään koulumenestyksen lisäksi se, että koulunsa päättävällä oppilaalla on työpaikka metsäkoneenkuljettajana tai - huoltajana.

PALKINTOLUOKAT

Einarin Palkinnot
Säätiön päähuomionosoitus pitkäjänteisestä työstä vaativalla puunkorjuualalla.

Einarin Tunnustuspalkinnot
Huomionosoitus koneelliseen puunkorjuuseen liittyvälle tutkimus- ja tuotekehitystaholle, alan koulutuksen kehittäjälle tai yleisesti alan tunnet-tuutta ja arvostusta nostaneelle taholle.

Einarin Kuljettajapalkinnot
Huomionosoitus ansioituneille metsäkoneenkuljettajille laadukkaasta työstä ja asenteesta sekä hyvästä yhteistyöstä metsänomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Einarin Opiskelijastipendit
Stipendi koulunsa päättäville metsäkonealan opiskelijoille. Stipendin kriteereinä hyvän koulumenestyksen lisäksi on se, että koulunsa päättävällä oppilaalla on työpaikka metsäkoneenkuljettajana tai -huoltajana.

Täytä hakemus »