Palkitut 2009

Einari Vidgrenin säätiön 6.000 euron palkinnot professori Antti Asikaiselle ja metsäkonehuoltoyrittäjä Tapani Juntuselle

Professori Antti Asikainen on toiminut pitkään metsä-, puunkorjuu- ja metsähoidon teknologian ja niihin liittyvän tutkimuksen parissa. Hän on osallistunut ansiokkaasti tutkimushankkeissa, jotka ovat liittyneet aines- ja energiapuun korjuuteknologiaan ja logistiikkaan, kannattavan metsäenergiayrittämisen pääkohtiin sekä uusiin logistisiin ratkaisuihin teollisuuden puunhankinnan turvaamiseksi.

4.000 euron oppilaitosstipendit luovutettiin kahdeksan metsäkoneoppilaitoksen oppilaille

Stipendit jaettiin kunkin koulun tekemien esitysten perusteella. Stipendin saajia on yhteensä 16 ja stipendit luovutettiin koulujen päättötilaisuuksissa.