Palkitut 2008

Einari Vidgrénin säätiö jakoi 177 000 euroa metsäalan ammattilaisille

Säätiö huomioi myös kansainvälistä metsäosaamista. Huhtikuussa 2005 perustettu Einari Vidgrén Säätiö jakoi järjestyksessään kolmannet tunnustuspalkinnot ansioituneille metsäalan taitajille.

72 000 euron Einarin Palkinto jaettiin ansioituneille metsäkoneyrittäjille.

Einarin Palkinto, 72 000 euroa, jaettiin neljän ansioituneen koneyrittäjän kesken. Palkinnot myönnettiin seuraaville henkilöille ansioista metsäkoneurakoitsijana: Pihtiputaalaisen Keijo Mikkosen, Metsäkolmio Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja perustajan, yrittäminen on laajentunut vuosien saatossa metsäkoneurakoinnista laajaksi metsäklusterin eri sektoreita käsittäväksi yritysverkostoksi. Hän on ennakkoluulottomasti kehittänyt osaamistaan metsäalalla ja soveltanut uusia työtapoja vieden nopeasti alan uudet virtaukset yritystensä toimintaan. Mikkonen on osallistunut aktiivisesti myös mm. Koneyrittäjäliiton toimintaan sekä muihin luottamustoimiin metsä- ja yritystoiminnassa.

Kansainvälinen osaaminen huomioitiin viittä 6.000 euron tunnustuspalkintoa jaettaessa

Moskovan valtiollisen metsäyliopiston rehtorille Viktor Sanaeville myönnettiin palkinto ansioista koneellisen konekorjuun kehittämisessä Venäjällä. Sanaev on aktiivisesti edistänyt moderniin tavaralajimenetelmään perustuvan puunkorjuun koulutuksen ja käyttöönoton edistämistä Venäjällä. Ajanmukainen koulutus edistää puunkorjuun modernisointia ja koko Venäjän metsäsektorin kehitystä. Rehtori Sanaev ymmärtää sekä puunkorjuun modernisointitarpeen että nykyaikaisen koulutuksen välttämättömyyden ja toimii aktiivisesti ongelman ratkaisemiseksi.

47 ansioitunutta metsäkoneenkuljettajaa palkittiin 1.000 euron stipendeillä

Palkintojen yhteisarvo on yhteensä 47 000 euroa. Säätiön hallitus pyysi palkitsemista varten esitykset metsäteollisuusyrityksiltä ja Metsähallitukselta. Esityksien pohjalta valittiin seuraavat palkinnonsaajat:

Metsäkonekoulujen opiskelijoille jaettiin 42 stipendiä

Säätiön hallitus päätti jakaa metsäkonekoulujen opiskelijoille 42 kpl stipendejä yhteensä 28 000 euron arvosta. Kahdeksan Suomessa toimivan metsäkonekoulun opettajat valitsivat seuraavat stipendien saajat: