Palkitut 2006

45.000 euron eli Einarin palkinnonsaaja on Kuopiolainen puunkorjuuyritys Piiroset Ky

Yrityksen juuret menevät Heinäveden Palokkiin, jossa Sulo Piironen aloitti koneellisen puunkorjuun 60 – 70 lukujen taitteessa. Vaikeiden 80 – 90 vaihteen lamavuosien, voi kai sanoa, että myös yhtiön kannalta vaikeiden vuosien jälkeen, yhtiö on kasvanut yhdeksi alansa merkittävimmistä yrityksistä Suomessa.

10.000 euron palkinnonsaaja on insinööri Hannu Airavaara

Hannu Airavaara on tehnyt yli 30 vuotta työtä koneellisen puunkorjuun kehittämiseksi. Tällä hetkellä palkinnonsaaja työskentelee UPM Metsän hankintaprosessin resurssipäällikkönä. Airavaara on ollut aktiivisesti mukana puunkorjuun kehittämistyössä myös konevalmistajien ja koneyrittäjien kanssa.

5.000 euron palkinnon saivat fil.maisteri Pekka Ranta ja metsätalousinsinööri Pekka Nevalainen

Ranta työskentelee tällä hetkellä Tampereen Teknillisessä Yliopistossa ja Nevalainen Pohjois-Karjalan metsopistossa Valtimolla. He ovat yhdessä kehittäneet metsäkonesimulaation opetusta vuodesta 2001 lähtien. Paljolti heidän ansiostaan simulaattorien käyttö on noussut määrältään ja laadultaan siihen missä se nyt on.