Palkitut

10.000 euron palkinnonsaaja on insinööri Hannu Airavaara

Hannu Airavaara on tehnyt yli 30 vuotta työtä koneellisen puunkorjuun kehittämiseksi. Tällä hetkellä palkinnonsaaja työskentelee UPM Metsän hankintaprosessin resurssipäällikkönä. Airavaara on ollut aktiivisesti mukana puunkorjuun kehittämistyössä myös konevalmistajien ja koneyrittäjien kanssa.

Teknisen kehittämistyön ohella hän on ollut vaikuttamassa puunkorjuuta koskevien laatu- ja ympäristöjärjestelmien sisältöön ja yleistymiseen koneyrittäjien piirissä. Insinööri Airavaara on toiminut aloitteellisesti ja ennakkoluulottomasti uusien menetelmien ja toimintatapojen kehittäjänä ja parhaiden käytäntöjen levittäjänä.  Hänen asiantuntemuksellaan on ollut laajemmaltikin käyttöä puunhankinnallisessa yhteistyössä esim. Metlan ja pohjoismaisen teollisuuden piirissä kuin myös Ranskassa.

Takaisin otsikoihin »