Palkitut

5 kpl 6.000 euron palkintoja jaettiin metsäalan vaikuttajille

6.000 euron palkinnon sai Metsähallituksen kehittämispäällikkö, MMT Tore Högnäs. Hän on keskeisesti ollut vaikuttamassa metsäalan ja puunkorjuun kehittämiseen. Högnäsin johdolla tehtiin 1980 luvulla mittavat kokeet, joilla selvitettiin metsätraktorin etenemiskykyä suo- ja lumiolosuhteissa Näillä tutkimuksilla on ollut merkittävä vaikutus metsäkoneiden kehitykseen ja puunkorjuun toteutusmahdollisuuksiin ääriolosuhteissa.

6.000 euron palkinnonsaaja Metsäntutkimuslaitoksen vanhempi tutkija, MMT Matti Siren on ollut yhdessä Tore Högnäsin kanssa toteuttamassa em. suo- ja lumikoesarjaa. Matti Siren on tutkinut edelleen varsinkin suometsien käsittelyn ja korjuun sekä metsätalouden kehittämistä. Hän on vertaillut korjuuteknologiaa Suomessa ja muiden EU-maiden alueella.

6.000 euron palkinnonsaaja Valtimon metsäkonekoulun rehtori Tommi Anttonen on kehittänyt kouluaan yhdessä muun henkilöstön kanssa ajan ja alan vaatimusten mukaisesti, mm. metsäkoneenkuljettajien simulaattorikoulutus aloitettiin Valtimolla ensimmäisenä Suomessa. Hän on aktiivisesti kehittänyt myös yhteistyötä metsäkonealan oppilaitosten, urakoitsijoiden ja laite- ja konevalmistajien kanssa.

6.000 euron palkinnon sai Lapin ammattiopiston lehtori Juhani Torvinen. Juhani Torvisella on pitkä työhistoria ja hän omaa käytännön työkokemusta niin metsäkoneenkuljettajana kuin laitesuunnittelijanakin. Laajan työkokemuksensa pohjalta lehtori Torvinen on ollut kehittämässä koulutusmetodeja mm. harvesterin käyttäjäkoulutusta kuljettajakoulutuksen yhteyteen ja Noste-koulutuksen kautta ollut edistämässä metsäalan ammattitutkintokoulutuksen kehittymistä metsäkoneenkuljettajille, metsäkoneasentajille ja puuautonkuljettajille.

6.000 euron palkinnonsaaja Koneviestin toimittajalla Jorma Voutilaisella on pitkä asiantuntemus metsän ja metsäkoneiden parissa. Työuransa Jorma Voutilainen aloitti toimimalla metsäkoneurakoitsijana 13 vuoden ajan ja jatkamalla sitten 2,5 vuoden ajan järjestöpäällikkönä Koneurakoitsijoiden Liitto ry:ssä. Koneviestin toimittajana Voutilainen on ollut 23 vuotta. Nykyisessä tehtävässään Voutilainen vastaa erilaisten mm. metsätalouden koneiden testauksen organisoinnista ja alan kehityksen seurannasta. 2000- luvulla hän on paneutunut erityisesti järjestämään käytännön puunkorjuukokeita, joissa on vertailtu koneiden tuottavuuden lisäksi niiden korjuujälkeä sekä urakoitsijan ja metsänomistajan saamaa rahallista osuutta. Lehtimiehenä Jorma Voutilaisen kritiikki on toisinaan kovaa, mutta perusteltua. Tosin usein myös huumorin ryhdittämät lehtiartikkelit ovat mitä mainiointa luettavaa asiaa tuntemattomallekin. Persoonallisen ja jäljittelemättömän tyylinsä avulla toimittaja Jorma Voutilainen on merkittävällä tavalla edistänyt metsäkonealan tunnettuutta Suomessa.

6.000 euron palkinto myönnettiin Kettusten Metsäkonekorjaamo Ay-nimiselle yhtiölle. Yhtiön alkujuuret juontuvat vuodelle 1963, jolloin Armas Kettunen aloitti korjaamotoiminnan. 70-luvun puolivälissä mukaan tulivat pojat Alpo ja Kalervo, jotka nyt omistavat yrityksen. Yhtiö on erikoistunut yksinomaan vaihtokoneina tulleiden metsäkoneiden kunnostukseen. Palkinnon perusteluiksi todetaan yhtiön pitkäaikainen ja tunnollinen yhteistyö päämiehen kanssa. Yhtiö on osaltaan ollut kehittämässä metsäkonehuollon työmenetelmiä.

 

Takaisin otsikoihin »