Palkitut

Kansainvälinen osaaminen huomioitiin viittä 6.000 euron tunnustuspalkintoa jaettaessa

Moskovan valtiollisen metsäyliopiston rehtorille Viktor Sanaeville myönnettiin palkinto ansioista koneellisen konekorjuun kehittämisessä Venäjällä. Sanaev on aktiivisesti edistänyt moderniin tavaralajimenetelmään perustuvan puunkorjuun koulutuksen ja käyttöönoton edistämistä Venäjällä. Ajanmukainen koulutus edistää puunkorjuun modernisointia ja koko Venäjän metsäsektorin kehitystä. Rehtori Sanaev ymmärtää sekä puunkorjuun modernisointitarpeen että nykyaikaisen koulutuksen välttämättömyyden ja toimii aktiivisesti ongelman ratkaisemiseksi.

Konkreettisena esimerkkinä koulutuksen kehittämisestä on Moskovan metsäyliopistossa, Venäjän merkittävimmässä metsäalan korkeakoulussa, syyskuussa 2007 avattu metsäkoneenkuljettajien moderni koulutusauditorio. Rehtori Sanaev on mukana Venäjän presidentin asettamassa Venäjän Federaation metsäalan kehityksen neuvottelukunnassa, joka toimii hallituksen neuvonantajana.

Puolan metsähallituksen Gidlen alueen Forest District Manager Jan Wiśniewski palkittiin ansioista metsäalan ja koneellisen puunkorjuun kehittämisessä Puolassa. Jan Wiśniewski on ollut aktiivisesti mukana tavaralajimenetelmään perustuvan puunkorjuun koulutuksen kehittämisessä. Jan Wiśniewski on saanut myös kotimaassaan valtiovallan tunnustusta metsäalan kehittämisestä. Wiśniewski on aktiivisesti mukana erilaisissa metsäalan valtion ja paikallisorganisaatioiden luottamustoimissa.

Työtehoseuran (TTS) toimitusjohtaja Tarmo Luoma, koulutuspäällikkö Pentti Parviainen ja Arto Mutikainen palkittiin metsäkoneenkuljettajakoulutuksen järjestämisestä Rajamäellä. Luoma, Parviainen ja Mutikainen ovat tunnistaneet markkinoilla vallitsevan kuljettajatarpeen ja reagoineet ripeästi koulutusta järjestämällä. Jämsänkosken metsäoppilaitoksen koulutusjohtaja Ari Salmela palkittiin ansioista metsäkonekoulutuksen kehittäjänä. Liikkuva Koneenkorjaus Pekkalan Reijo Pekkala palkittiin erinomaisesta ammattitaidosta ja korkealaatuisesta asiakaspalvelusta. Pekkala on pitkänlinjan huoltopalvelun ammattilainen, joka on tehnyt työtä laajalla toimialueella periksi antamattomasti ja asiakkaan parhaaksi.

Takaisin otsikoihin »